Aktualności

"Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa"

« wróć

19.11.2021 r. w godz. 10.00 do 14.00 odbyła się konferencja pt.

"Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa", rozpoczynająca cykl szkoleń poświęconych tej tematyce.

Podstawową ideą szkoleń jest uruchomienie platformy przekazu wiedzy i prezentacji konkretnych rozwiązań, które mogą pomóc pracownikom oświaty, sportu oraz władzom samorządowym wpłynąć na uzyskanie ilościowego i jakościowego wzrostu poziomu aktywności fizycznej i proekologicznej młodego pokolenia z uwzględnieniem promocji zachowań prozdrowotnych i sportu.

Program szkoleń powstał w oparciu o konsultacje z ekspertami z dziedzin: psychologii, ochrony środowiska, wychowania, oświaty, samorządu terytorialnego i sportu.

Patronat honorowy objął Pan Krzysztof Ciecióra, ówczesny wicewojewoda łódzki, a obecnie wiceminister rolnictwa, zaś szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 4 w Radomsku, Urzędem Gminy Radomsko, Urzędem Miasta Radomsko, Lasami Państwowymi, Klubem Sportowym METPRIM Volley Radomsko oraz Akademią Profilaktyki Kliniki Wolmed.

W konferencji uczestniczyło 60 nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji oświatowych i pomocowych m.in z Radomska i Bełchatowa oraz okolicznych powiatów. Ogromne podziękowania za wasz czynny udział w dzieleniu się przemyśleniami oraz opiniami!

Wśród gości nie zabrakło m.in. Pana Jarosława Ferenca — Prezydenta Miasta Radomsko, Pana Romana Radczyca — Wójta Gminy Radomsko oraz Pana Pawła Kowalczyka — prezesa Klubu Sportowego METPRIM Volley Radomsko.

Konferencję poprowadził dr Łukasz Prysiński — trener i psycholog, wieloletni wykładowca Społecznej Akademii Nauk, który specjalizuje się m.in. w psychologii klinicznej i zdrowia oraz sportu.

Uczestnicy zostali zapoznani z analizą stanu i tendencji w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych i osób starszych, a także skupił się na aktywności fizycznej jako narzędziu radzenia sobie ze stresem tak wszechobecnym w obecnych czasach.

Druga część szkolenia poświęcona była wzbudzaniu motywacji osiągnięć oraz roli pracowników oświaty i klubów sportowych we wspieraniu aktywności fizycznej.

Społeczną Akademię Nauk reprezentował Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Pan Mirosław Olszewski.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty oraz materiały edukacyjne.

Niesamowicie dziękujemy za tak pozytywny odbiór tego wydarzenia! Jest to dla nas ogromną siłą i motywacją do dalszych działań i organizacji tego typu wydarzeń!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!