Aktualności

Bezpłatna konferencja dla firm w SAN - JPK, prawo pracy, obrót bezgotówkowy

« wróć

W dn. 2 grudnia 2016 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Elektroniczne kontrole podatkowe - jak sprostać obowiązkowi raportowania JPK? Zmiany w prawie pracy. Zmiany w obrocie bezgotówkowym. Praktyczne informacje dla przedsiębiorców.”

Konferencja została zorganizowana przez Społeczną Akademię Nauk oraz ACPAC Biuro Rachunkowe we współpracy z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN, Akademickim Biurem Karier, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kancelarią Adwokacką Adwokat Renaty Jędrasik Sokalszczuk.

Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców współpracujących z Biurem Rachunkowym ACPAC oraz Społeczną Akademią Nauk, jak i pracowników łódzkich biur rachunkowych, działów księgowości różnorodnych firm z województwa łódzkiego, pracowników administracji publicznej oraz studentów Społecznej Akademii Nauk.

Podczas konferencji omówiona została tematyka związana z Jednolitym Plikiem Kontrolnym – m.in. sposoby przekazywania oraz poszczególne struktury JPK; ze zmianami w prawie pracy – przypomniano najistotniejsze zmiany jakie zaszły na gruncie prawa pracy w 2016 oraz przedstawiono przewidywane zmiany w Kodeksie Pracy w roku 2017; ze zmianami w obrocie bezgotówkowym – m.in.: sposoby rozliczeń bezgotówkowych w świetle art. 63 ust. 3 Prawa bankowego; Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – obecnie obowiązujące regulacje prawne, zawarcie umowy pisemnej dotyczącej transakcji, a rozliczenia podatkowe i ustalenie daty dokonania transakcji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Bezpłatna konferencja dla klientów ACPAC oraz partnerów SAN

 Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla klientów ACPAC Biuro Rachunkowe oraz partnerów społeczno – gospodarczych Społecznej Akademii Nauk:

Elektroniczne kontrole podatkowe – 
jak sprostać obowiązkowi raportowania JPK? 
Zmiany w prawie pracy 
Zmiany w obrocie bezgotówkowym 
Praktyczne informacje dla przedsiębiorców!

Termin: 2 grudnia 2016 roku godz. 09.00-16.00 
Miejsce: Aula Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98

Organizatorami Konferencji są: ACPAC Biuro Rachunkowe oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Współorganizatorzy: Akademickie Biuro Karier, Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN, Kancelaria Adwokacka Adwokat Renaty Jędrasik – Sokalszczuk oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczegółowy harmonogram konferencji:

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji – przywitanie gości i uczestników, wystąpienia oficjalne.

9:15 – 10:30 Panel I - Jednolity plik kontrolny (JPK) cz.1 - Pani Marzena Kabacińska, Pan Marcin Malczewski

W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, w tym dotyczące ustanawiania Pełnomocnictw. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

    1. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku w zakresie interpretacji podatkowych, Pełnomocnictw oraz czynności kontrolnych i sprawdzających.
    2. Geneza i cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
    3. Sposoby przekazywania JPK, w tym zasady działania Aplikacji Proklienckiej udostępnionej przez MF, procedura weryfikacyjna JPK przez organy podatkowe.

10:30 -10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 13:00 Panel I - Jednolity plik kontrolny (JPK) cz.2 - Pani Marzena Kabacińska, Pan Marcin Malczewski

  1. Sposoby przekazywania JPK, w tym zasady działania Aplikacji Proklienckiej udostępnionej przez MF, procedura weryfikacyjna JPK przez organy podatkowe.
  2. Omówienie poszczególnych struktur JPK.
  3. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
  4. Panel dyskusyjny.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:40 Panel II Zmiany w prawie pracy – Pani Renata Jędrasik-Sokalszczuk, Pani Aneta Bara

1) Przypomnienie najistotniejszych zmian jakie zaszły na gruncie prawa pracy w 2016 r.
a) Zatrudnienie pracownika wyłącznie w oparciu o pisemną umowę przed przystąpieniem do pracy.

b) Ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i nieokreślony. c) Zmiany w zawieraniu umów na czas określony.
d) Oskładkowanie umów zleceń.
e) Zmiany w zatrudnianiu kobiet.
f) Zatrudnienie bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.
2) Przewidywane zmiany w Kodeksie pracy w 2017 r.
a) Zmiany w wynagrodzeniu pracowników.
b) Zmiany w wynagrodzeniu osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług.
c) Zniesienie obostrzeń dotyczących zatrudniania pracowników w stosunku do małych przedsiębiorców.
d) Zmiany w składaniu odwołań i pozwów do sądu pracy.
e) Zmiany w wydawaniu świadectw pracy.
f) Mienie powierzone i współodpowiedzialność materialna pracowników. 
g) Dane z Krajowego Rejestru Karnego.

14:40 -15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 16:00 Panel III Zmiany w obrocie bezgotówkowym – Pan Bartosz Sokalszczuk

Wprowadzenie bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych – historia.
1) Sposoby rozliczeń bezgotówkowych w świetle art. 63 ust. 3 Prawa bankowego:
a) Polecenie przelewu,
b) Polecenie zapłaty,
c) Czek rozrachunkowy,
d) Karta płatnicza
2) Rachunek płatniczy - definicja
3) Art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – obecnie obowiązujące regulacje prawne.
a) Cel normy z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w świetle wyroku I ACa 259/09 z dnia 21 maja 2009 roku
b) Możliwość potrącenia w transakcjach o wartości przekraczającej 15.000,00 złotych w świetle orzeczenia z dnia 22 kwietnia 2010 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt I SA/Łd 141/2010,
4) Zmiany w treści przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
5) Ustalenie daty dokonania transakcji w przypadku płatności częściowych.
6) Zawarcie umowy pisemnej dotyczącej transakcji, a rozliczenia podatkowe i ustalenie daty dokonania transakcji.
7) Możliwość dokonania płatności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej po 01 stycznia 2017 roku.
8) Transakcje do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nasi eksperci na przykładach przedstawią najtrudniejsze i najczęściej spotykane w praktyce zagadnienia z tej dziedziny. Będzie możliwość dyskusji i rozstrzygnięcia swoich wątpliwości.

Rejestracja/termin zgłoszeń:

Rejestracja Uczestników odbywa się drogą mailową - zgłoszenia należy przesyłać na adres: wspolpraca@spoleczna.pl. Rejestracja trwa do 25 listopada 2016 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Sylwetki prelegentów:

 

Adwokat Renata Jędrasik – Sokalszczuk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010 – 2013 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Już jako aplikantka adwokacka aktywnie angażowała się w pracę samorządu adwokackiego będąc członkiem Komisji Parlamentarno – Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe i prawnicze zdobywała w jednym z łódzkich zespołów kancelarii adwokackich specjalizujących się w prawie pracy oraz w prawie cywilnym, a w szczególności prawie zobowiązań. Obecnie adwokat Renata Jędrasik prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi, współpracując z zespołem adwokatów i radców prawnych. Dzięki pracy w zespole prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, Kancelaria adwokat Renaty Jędrasik – Sokalszczuk zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa: cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem umów między zawieranych między przedsiębiorcami), handlowego, pracy, bankowego. Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorstw działających w następujących branżach: produkcji spożywczej, FMCG, produkcji odzieżowej oraz handlowej.

Adwokat Bartosz Sokalszczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010 – 2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Już jako aplikant adwokacki, a następnie jako adwokat czynnie angażował się w pracę samorządu adwokackiego będąc członkiem Komisji Parlamentarno - Prawnej oraz Komisji ds. Wizerunku i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz członkiem Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Obecnie adwokat Bartosz Sokalszczuk jest członkiem Komisji Parlamentarno - Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz członkiem Komisji Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe, prawnicze i biznesowe zdobywał już w czasie studiów. Był współwłaścicielem spółki montującej i obsługującej ekrany LED. Zarządzane przez niego przedsiębiorstwo stworzyło pierwszy w Europie półokrągły ekran typu LED zainstalowany we wnętrzu łódzkiej FALI, obsługując jednocześnie zamówienia na dostawy ekranów zewnętrznych do Kataru. Jednocześnie odbywał praktyki w jednej z łódzkich kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym. Po ukończeniu studiów i rozpoczęciu aplikacji adw. Bartosz Sokalszczuk skoncentrował się na działalności prawniczej. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi współpracując z zespołem adwokatów i radców prawnych. Dzięki pracy w zespole prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, Kancelaria adwokata Bartosza Sokalszczuka zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa: cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych między przedsiębiorcami), handlowego, pracy, bankowego, a także karnego skarbowego oraz karnego. Kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorstw działających w następujących branżach: produkcji spożywczej, FMCG, produkcji odzieżowej oraz handlowej.

Aneta Bara - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie słuchacz Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy, pracuje jako specjalista ds. Kadr i Płac w firmie ACPAC Biuro Rachunkowe, ukończyła liczne kursy związane z zatrudnianiem, płacami oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, udziela pomocy i wsparcia radom pracowników poprzez Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) Instytutu Spraw Obywatelskich.

Marzena Kabacińska - wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wieloletni wykładowca w SKwP o/ Łódź oraz KIBR o/ Łódź.

Marcin Malczewski - Właściciel firmy Szeran. Informatyką dla biznesu zajmuje się od 11 lat. Głównym profilem działalności jego firmy są wdrożenia oprogramowania finansowo-księgowego oraz tworzenie oprogramowania ‘pod klucz’, dostosowanego do konkretnych potrzeb klienta. Uczestnik kursów I i II st. w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wieloletni trener szkoleń informatycznych.

Pani Małgorzata Kadłubaj, Prezes Zarządu Spółki ACPAC Biuro Rachunkowe Sp. z o o Sp. kom (dawniej ACPAC Biuro Rachunkowe Małgorzata Kadłubaj) Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim (rachunkowość i zarządzanie finansami). Posiada bogate, 15 - letnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi zarówno krajowymi jak i z kapitałem zagranicznym. Od 2010 roku prowadzi biuro rachunkowe najpierw jako właściciel, a od 2016 roku jako Prezes Spółki obsługującej firmy o zróżnicowanym profilu działalności – firmy developerskie, produkcyjne, usługowe, również o zasięgu ogólnopolskim. Doświadczony wykładowca rachunkowości w SKwP ( Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Jest również członkiem Ogólnopolskiej Komisji ds. Biur Rachunkowych w kadencji 2015-2018.

Mapka dojazdu na konferencję: 

Uwaga! Parking dla uczestników konferencji jest całkowicie bezpłatny.