Powrót

Projekty Capstone dla firm


Społeczna Akademia Nauk, jako lider kształcenia praktycznego, w ramach studiów zachęca studentów do realizacji projektów biznesowych, przygotowywanych indywidualnie lub grupowo we współpracy z firmami zewnętrznymi, w oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, stanowiących alternatywę dla konwencjonalnej pracy licencjackiej lub magisterskiej. Dla studentów jest to doskonała okazja do zebrania swoich doświadczeń i wiedzy zdobytej na studiach i przełożenie ich na praktykę. Dla firmy natomiast jest to szansa na uzyskanie projektów wdrożeniowych i propozycji strategicznych innowacji od grupy zewnętrznych, niezależnych konsultantów.

Studenci prezentują wyniki projektu w formie raportu lub prezentacji multimedialnej przed panelem oceniającym, w skład którego wchodzą nauczyciele akademiccy i przedstawiciele biznesu.

Zalety projektów realizowanych przez studentów na potrzeby firm:

 • bezpośrednia współpraca studentów z przedsiębiorstwem,
 • opracowanie interesującego case study,
 • praktyczna aplikacja nabytej podczas studiów wiedzy.
 • możliwość oceny kompetencji uczestników w realnej sytuacji biznesowej i zatrudnienia wyróżniających się studentów,

Capstone

Przykładem praktycznych prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów SAN są projekty realizowane w ramach programu amerykańskich studiów Master organizowanych przez Clark University (USA) i Społeczną Akademię Nauk. Przewidziany na ostatnim roku przedmiot Capstone jest de facto grupowym projektem badawczo-wdrożeniowym na potrzeby współpracujących z Uczelnią przedsiębiorstw.

Co o projekcie Capstone mówią pracodawcy?

Z badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych w firmach, biorących udział w projekcie, wynika, że:

 • 85% firm potwierdza, iż rozwiązania zaproponowane przez studentów zostały częściowo wdrożone w życie, zaś w pozostałych przypadkach posłużyły jako zalążek innych projektów,
 • 92% firm bardzo wysoko ocenia innowacyjność pomysłów prezentowanych w projekcie,
 • 100% firm uznaje projekt typu Capstone za pożądaną alternatywę dla tradycyjnej formy rekrutacji potencjalnych pracowników.

Wybrane przykłady projektów Capstone

 • Piotrkowska Street as an Open Air Shopping and Entertaining Center – Urząd Miasta Łodzi
 • Communication Audit – firma produkcyjna
 • Decreasing sales analysis and proposed solutions – gazeta codzienna
 • Transformation of Health Care System in Poland – publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Claims’ Management and Service Quality Improvement – firma logistyczna
 • The Decrease in Sales – producent bielizny
 • Entering the Austrian Market with Polish Cookies
 • External Communication Audit for Aquapark
 • Alternative Medicine: Use & Legal Regulation in Poland
 • Overprescription of Antibiotics in Łódź
 • Job Satisfaction of Polish Physicians
 • Triage Decision Making in the Medical Emergency Department in Lodz, Poland IT Projects

Jeżeli Państwa firma zainteresowana jest współpracą w ramach realizacji praktycznych projektów badawczo-wdrożeniowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, zapraszamy do kontaktu z wybranym oddziałem Społecznej Akademii Nauk.