Aktualności

Certyfikowane szkolenia - Zaproszenie !

« wróć


Studenci Koła Naukowego Klub Aktywnego Pedagoga przy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie zapraszają na certyfikowane szkolenie pn.:

 "Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa"

 Celem szkolenia jest podkreślenie wpływu aktywnego trybu życia na kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych.

Zasadność szkolenia wynika z niepokojących danych o niewystarczającej aktywności fizycznej młodego pokolenia oraz konieczności intensyfikacji działania ludzi i instytucji w celu zwiększania jakości kultury fizycznej.

Dostępność infrastruktury sportowej oraz lasów, parków i akwenów pozwala na znaczące zwiększenie tych aktywności, jednak to na szkole, klubach sportowych i lokalnych instytucjach spoczywa obowiązek aktywizacji młodego pokolenia. 

 

Informacje organizacyjne

  • Termin szkolenia - 19.11.2021 r. godz. 10.00.
  • Miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku,
    Szkolna 4
    , 97-500 Radomsko
  • Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są na adres mailowy dyrektorpsp4@radomsko.pl z dopiskiem „PSP 4” do dnia 15.11.2021 r.
  • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają certyfikat edukacyjny
  • Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń