Aktualności

Dlaczego warto studiować w Bełchatowie Resocjalizację !

« wróć

Dlaczego warto?

Warto bo specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną:

  • Stwarza szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów.
  • Przygotowuje do procesu rekrutacji do służb mundurowych.
  • Pozwala uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.
  • Umożliwia zainteresowanym Studentom uzyskanie dodatkowych uprawnień - uprawnienia pedagogiczne, Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie samoobrony.
  • Realizowana jest na profilu praktycznym, co przekłada się na dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.
  • Gwarantuje podwyższenie kompetencji społecznych, w obszarze samorozwoju i autoprezentacji, umiejętności wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenia projektów indywidualnych i grupowych.
  • Realizowana jest przez utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Zapisz się już dziś:

https://rekrutacja.san.edu.pl/Default.aspx