Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa za nami !

« wróć

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, oraz przez Wydział Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.

W czwartek, 19 września w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Problemów współczesnej rodziny w Polsce i na świecie”. Wydarzenie to zgromadziło w naszym mieście wiele osobistości i uczonych z całej Polski, którzy mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. - I Ogólnopolską Konferencję Naukową w Bełchatowie wyróżnia to, że poruszone zostały problemy funkcjonowania współczesnej rodziny w Polsce, na temat których wypowiedzieli się naukowcy z polskich uczelni, jak i praktycy - chwalił konferencję jej przewodniczący prof. dr hab. Henryk Cudak.

-Połączenie praktyki w zakresie współdziałania i pomocy w rodzinie przez duże instytucje i organizacje oraz współdziałanie z nauką w zakresie funkcjonowania rodziny jest dobrym momentem, aby wykorzystać praktykę i współdziałania praktyczne z teorii pedagogicznej. Zagadnienie to jest zagadnieniem bardzo szerokim. Należy wziąć pod uwagę to, że współczesne czasy nie są korzystne dla rodziny. Dlatego też wszelkie działania zarówno teoretyków, naukowców, jak i praktyków są właściwie i mogą przynieść efekty. - mówił profesor dr hab. Henryk Cudak. -Nie dostrzegamy już różnic pomiędzy rodziną polską a rodziną z zagranicy. Zacierają się różnice w wartościach. W tej chwili rodziny są współczesne i nowoczesne. Zrywają z tradycjami, które kiedyś funkcjonowały- dodał. 

(...)

„Mam nadzieję, że poprzez obecność na tej konferencji pozyskam wiedzę i stosowne rozwiązania, które pracownicy miejskich placówek będą mogli przełożyć na praktykę” - mówiła w przerwie konferencji dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie- mgr Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz. - Takie konferencje pewne rzeczy uświadamiają. Co raz częściej spotykamy się z zachowaniami dysfunkcyjnymi. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak wielki wpływ mają te zachowania na dzieci i dalszy przebieg ich rozwoju. Nie przechodzą one tych etapów rozwoju co normalne dziecko wychowujące się w pełnej rodzinie. - wyjaśniła.

Profesor dr hab. Roman Jusiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważa, że pomysł na zorganizowanie tej konferencji jest godny podziwu : „ To ciekawe połączenie teorii z praktyką. Bardzo dobrze byłoby aby w przyszłości jeszcze to pogłębiać z dużą korzyścią dla praktyków. Współcześnie musi być powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką.” (...)

„Problem jest niezwykle istotny. Dotyka czegoś, co jest znamieniem społeczeństwa, a mianowicie rodziny, która we współczesnych czasach przeżywa poważne przeobrażenia. Jedni są zdania, że jest to bardzo poważny kryzys rodziny, który może doprowadzić do poważnego jej zaniku, natomiast inni twierdzą, że rodzina sobie z tym poradzi i będzie się ewaluować. Z konferencji powstaną publikacje, z którymi każdy będzie mógł się zapoznać.” – zauważyła dr Eulalia Adasiewicz.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa spotkała się z dużym zadowoleniem i uznaniem. - Cieszy mnie frekwencja zebranych naukowców. W przyszłym roku planujemy konferencję bardziej interaktywną, która zgromadzi większą ilość uczestników. Uchylę rąbka tajemnicy, że uczestniczyć będą również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, jak i pracownicy oświaty. – zdradził nam mgr Mirosław Olszewski, Kierownik Organizacyjny Konferencji.

Planuje się, że naukowcy po raz kolejny odwiedzą Bełchatów, tym razem na przełomie października.

- Zgodnie z założeniem organizatorów i oczekiwaniem władz Miasta Bełchatowa, jak i powiatu bełchatowskiego jest to, aby cyklicznie organizować konferencje w Bełchatowie. Bełchatów jest otwarty na tego typu konferencje, ponieważ do tej pory nie było żadnej konferencji naukowej, ogólnopolskiej, w związku z tym jesteśmy otwarci, żeby przyjeżdżać do Bełchatowa i rozwiązywać różne problemy. Jednak z tą różnicą, że w roku przyszłym będą się odbywać konferencje już nie w miesiącu wrześniu lecz październiku. Więcej wprowadzimy praktyków niż teorii. Tematyka będzie dotyczyła rodziny, ale być może zakres tematyczny będzie uszczegółowiony. - zaznaczył prof. dr hab. Henryk Cudak.

Konferencja przyciągnęła grono uczonych do naszego miasta. To nie koniec planowanych naukowych „rewolucji”. W marcu w Bełchatowie odbędzie się I Konferencja Naukowa dotycząca Języka Polskiego. „Mam nadzieję, że w naszym mieście będą gościli wysokiej rangi specjaliści i naukowcy” - wyraził swój entuzjazm mgr Mirosław Olszewski.

Źródło: www.bai.pl
Agata Jeziorska/ Beata Kawnik

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem znajdującym się pod linkiem: www.belchatow.bai.pl

Program Konferencji: 
www.belchatow.spoleczna.pl