Aktualności

II Międzynarodowa Konferencja w Bełchatowie

« wróć

Policjanci i naukowcy radzili w Bełchatowie, jak skuteczniej pomagać rodzinom. W dniach 18 i 19 września 2014 roku w Bełchatowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesna rodzina w Polsce i na świecie". 

Organizatorem wydarzenia służącego prezentacji wyników najnowszych badań oraz wymianie poglądów o funkcjonowaniu i przeobrażeniach współczesnej rodziny była Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie oraz bełchatowskim Miejskim Centrum Kultury.

Bełchatowscy policjanci współpracujący ze Społeczną Akademią Nauk przyjęli zaproszenie uczelni i włączyli się w przygotowanie dorocznej, II Konferencji Naukowej "Współczesna rodzina w Polsce i na świecie". Celem spotkania wybitnych naukowców i praktyków ze służb niosących wsparcie i pomoc polskim rodzinom było przedstawienie i omówienie wyników najaktualniejszych badań dotyczących problemów w rodzinach, analiza zachodzących w nich przeobrażeń, ukazanie ich mechanizmów, przyczyn, tempa, tendencji oraz, co ma szczególne znaczenie dla funkcjonariuszy, metod skutecznego wspomagania i pomocy ze strony powołanych do tego celu podmiotów, między innymi Policji. Bełchatowskiej konferencji przewodniczył prof. Henryk Cudak, a patronami wydarzenia zostali Szczepan Chrzęst - Starosta Bełchatowski oraz Marek Chrzanowski - Prezydent Miasta Bełchatowa.

W imieniu Policji, współorganizatora spotkania, wystąpienie wprowadzające wygłosił insp. dr Sławomir Barasiński, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, a w obradach wraz z bełchatowskimi policjantami uczestniczył reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. (kom. Sławomir Szymański z KPP w Bełchatowie)