Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

« wróć

15 października 2016 roku po raz siódmy Społeczna Akademia Nauk zainaugurowała nowy rok akademicki. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: Starosta Powiatu Bełchatowskiego - Waldemar Wyczachowski, Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego - Grzegorz Gryczka, Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Marek Wółka, Prezes Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie – Andrzej Ratajski, Naczelnik Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego Bełchatowskiego - Konrad Koc, oraz wielu innych przyjaciół Uczelni.

Obecna była również grupa studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bełchatowie oraz UTW w Radomsko które ścisłe współpracują z bełchatowskim Wydziałem. W trakcie Inauguracji Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski przedstawił zarówno sprawozdanie jak i plany rozwoju, podkreślał rolę współpracy jaką prowadzi Uczelnia z władzami miasta i regionu, otoczeniem gospodarczym a także wieloma innymi instytucjami społecznymi.

Odbyła się immatrykulacja nowych studentów, a inauguracja została potwierdzona tradycyjną pieśnią Gaudeamus, która rozpoczęła intensywną naukę w nowym roku akademickim Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie. Przyczynek do owej nauki dał wykład inauguracyjny prof. dr hab. Adama Jaworskiego zatytułowany „Genom człowieka”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Zaproszenie