Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

« wróć

Gaudeamus igitur po raz 10. w Bełchatowie!                                                                                                       
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Społecznej Akademii Nauk.

W sobotę 5 października 2019 r. Społeczna Akademia Nauk Filia w Bełchatowie po raz 10. zainaugurowała rok akademicki.

Rangi i splendoru uroczystości dodała obecność bardzo licznych gości, wśród których byli: Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, ks. Władysław Pietrzyk, Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie, Marek Jasiński - Członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego, liczni radni powiatowi i radni miejscy,  Konrad Koc - Wójt Gminy Bełchatów, przedstawiciele firm i zakładów pracy, policji, służby więziennej, placówek oświatowych na czele z Piotrem Mielczarkiem – gospodarzem obiektu, środowisk prawniczych,  UTW w Bełchatowie i Radomsku, organizacji pozarządowych, mediów oraz sympatycy Uczelni. Nie zabrakło kadry dydaktycznej SAN,  a najważniejsza była oczywiście obecność samych studentów.

Uroczystość inauguracyjną rozpoczął powitaniem Szanownych gości Dyrektor Filii w Bełchatowie Mirosław Olszewski. Uroczystości prowadził Prodziekan SAN w Bełchatowiedr Łukasz Prysiński. Otwarcia roku akademickiego dokonał Dziekan Filii, prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski, w imieniu JM Rektora SAN prof. dr hab. Romana Patory. W swoim wystąpieniu podsumował dotychczasową działalność SAN oraz przedstawił jej perspektywy dalszego rozwoju. Głos zabrał również dr hab. prof. SAN Grzegorz Ignatowski

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja nowych studentów, która została potwierdzona tradycyjną studencką pieśnią hymniczną Gaudeamus igitur (Radujmy się więc) w wykonaniu grupy wokalnej Bagatela. Ducha optymizmu tchnął         w nowo przyjętych studentów przedstawiciel samorządu studenckiego Adrian Niemiec, życząc wszystkim żakom pomyślności na drodze zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości.

Interesujący wykład inauguracyjny nt.

    „Perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, wygłosił Wicewojewoda Łódzki – Krzysztof Ciecióra.