Aktualności

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

« wróć

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

« wróć

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku.

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” przyznawane jest studentom kształcącym się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej lub niepublicznej uczelni na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania.

O stypendium naukowe w kategorii „student” w 2021 roku mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do następujących dyscyplin naukowych: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku.

Wnioski w formie elektronicznej prosimy składać na adres e-mail: rektorat@san.edu.pl w terminie do dnia 5 marca 2021 r.

Każda Uczelnia może złożyć do dwunastu wniosków o przyznanie stypendium swoim studentom.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dostępne są na stronie internetowej Województwa Łódzkiego: https://www.lodzkie.pl