Aktualności

Kolejny Partner Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie!

« wróć

 Dnia 6 marca 2021 roku Społeczna Akademia Nauk podpisała Porozumienie o współpracy z Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem „Mali Giganci”, reprezentowanym przez Dyrektor Placówki Milenę Olejnik.

Porozumienie ma na celu stworzenie przestrzeni i warunków do współdziałania Stron w obszarach dydaktyczno-wychowawczym i kulturalno-oświatowym, oraz umożliwienie szeroko rozumianej współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem szkolnym. Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów oraz rozwoju kadr naukowych i dydaktycznych.

Strony porozumienia mają na celu również między innymi działania związane z promowaniem informacji dotyczących naborów do pracy, praktyk lub staży w placówkach oświatowych naszego Partnera.

Z ramienia uczelni porozumienie podpisywał Dyrektor Mirosław Olszewski.