Aktualności

Konkrety współpracy SAN i Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie ustalone

« wróć

Studenci bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk zyskali szansę na praktyki w najszacowniejszych lokalnych firmach. Szczegóły współpracy ustalili przedstawiciele władz wydziału i Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

Porozumienie o współpracy wzajemnej zawarte niedawno przez Społeczną Akademię Nauk w Bełchatowie i bełchatowską Regionalną Izbę Gospodarczą stworzyło szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń między środowiskiem akademickim, a biznesem oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju dla studentów. Konkrety współpracy podczas roboczego spotkania w dniu 20 maja 2016 roku doprecyzowali: Jadwiga Tumidajewicz – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie, Stanisław Gotkiewicz - Dyrektor Biura Izby, Dariusz Komorowski - Dyrektor Oddziału firmy ROKA, Mirosław Olszewski - Dyrektor Regionalny SAN i Łukasz Prysiński - Prodziekan bełchatowskiego Wydziału Uczelni.

W owocnej dyskusji, prowadzonej w gościnnych podwojach Dworu Polskiego w Domiechowicach, strony ustaliły także ofertę studiów podyplomowych uwzględniającą potrzeby partnerów z regionu bełchatowskiego, szkoleń, warsztatów oraz przeprowadzenie wspólnych programów profilaktycznych na rzecz lokalnego środowiska.

S. Sz.