Aktualności

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

« wróć

8 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Zwycięzcy oprócz licznych gratulacji odebrali z rąk opiekuna Koła Ekonomiczno – Matematycznego – pani mgr Katarzyny Dymek oraz pana Dziekana Wydziału Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie dr hab. Mirosława Wasielewskiego atrakcyjne nagrody.

Celem Konkursu zorganizowanego przez Naukowe Koło Ekonomiczno-Matematyczne jest upowszechnianie nauki o gospodarce wśród studentów wszystkich kierunków kształcących się w Społecznej Akademii Nauk. Znajomość podstawowych praw i kategorii ekonomicznych, jak również procesów i mechanizmów występujących w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia.

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych Uczelni, którego celem nadrzędnym jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, i przypominamy iż :

I miejsce zdobyła

p.Katarzyna Pietraszewska

II miejsce ex aequo zajęły:

p. Karolina Cop 
p. Ewelina Dendek

III miejsce zajęły:

p. Sylwia Smużna p. Agata Bednarek p. Izabela Sosnowska p. Ewelina Szczytowska p. Aleksandra Kwiecień p. Agnieszka Łukowska