Aktualności

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

« wróć

Zapraszamy do udziału w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapisy przyjmowane są do 20.03.2019 r. pod adres mailowy: biuro@rigbelchatow.bai.pl (imię, nazwisko, nazwa firmy). Ilość miejsc ograniczona.
Kurs odbędzie się w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie 28.03.2019 o godz 09:00. 


TEMATYKA KURSU:
1. System prawny i łańcuch pierwszej pomocy.
2. Ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia:
- bezpieczeństwo ratownika,
- prawidłowe zawiadomienie służb właściwych,
- ewakuacja poszkodowanego.
3. Zaburzenia przytomności:
- omdlenia,
- zadławienia,
- utrata przytomności.
4. Resuscytacja osoby dorosłej i dzieci.
5. Nagłe zachorowania:
- zawał mięśnia sercowego,
- napad padaczkowy,
- udar,
- zaburzenia rytmu serca- objawy i postępowanie,
- duszność- objawy i postępowanie,
- anafilaksja- użądlenia,
- cukrzyca- niski poziom cukru,
- wstrząs.
6. Oparzenia.
7. Krwawienia i krwotoki.
8. Krwotok z nosa.
9. Złamania, skręcenia, zwichnięcia.
10. AED.
11. Apteczka- skład apteczki samochodowej i osobistej.

 

Serdecznie zapraszamy!