Aktualności

Naukowcy o współczesnej rodzinie

« wróć

Rola rodziców w wychowaniu dzieci i zagrożenia współczesnej rodziny – to jedne z wielu tematów III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”.

Jest to już trzecia z cyklu, a piąta w ogóle konferencja zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie. Temat przewodni konferencji porusza istotną kwestię, a mianowicie rodziny, która jest znamieniem całego społeczeństwa.

- Współczesna rodzina przeżywa duży kryzys. Wynika to z uwarunkowań makrospołecznych i wewnątrzrodzinnych. Współczesny model rodziny charakteryzuje się coraz większą nietrwałością. Obserwujemy również rosnącą atomizację, rozluźnienie i osłabienie więzi uczuciowych oraz osamotnienie dziecka - mówił prof. dr hab. Henryk Cudak ze Społecznej Akademii Nauk. Profesor podkreślił, że zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne mają duży wpływ na funkcjonowanie rodziny. - W związku z tym, że po transformacji ustrojowej wiele spraw makrospołecznych nie zostało jeszcze uporządkowanych, rodzina przeżywa kryzys. Dlatego też uważam, że tego typu konferencje, są potrzebne, aby uwrażliwić rządzących na sprawy rodziny i kształtowania wartości. Nasza cykliczna konferencja przynosi korzyści zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Podajemy szereg wskazówek dla szkoły i rodziny. Przedstawiamy również pewne uogólnienia z zakresu badań empirycznych dotyczące funkcjonowania rodziny – podkreślił prof. H. Cudak.

- Niestety wyznacznikiem naszych czasów jest to, co posiadamy. Zbyt dużą rolę rodzice przywiązują do gromadzenia dóbr materialnych, kosztem realizacji funkcji opiekuńczej czy socjalizacyjnej – powiedział prof. dr hab. Sławomir Cudak (SAN w Łodzi). Profesor zwrócił uwagę na to, że coraz częściej dialog między rodzicami a dzieckiem zastępowany jest mass-mediami, a zwłaszcza internetem. Rodzice coraz mniej czasu poświęcają dzieciom.

Z kolei prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski) w swoim wystąpieniu o roli rodziców i dziadków w wychowaniu młodego człowieka, podkreśliła, że rodzice chcą u dziecka wykształcić umiejętności takie jak inicjatywa, twórczość, aktywność, dzięki którym będzie mogło się ono odnaleźć w nowym świecie. Natomiast pokolenie dziadków skupiło się na tym, by przygotować dziecko do bycia człowiekiem, kształtując jego sferę emocjonalno- moralną.

Doktor Adam Gogacz (SAN w Bełchatowie) podkreślił zaś ważną rolę szkoły w wychowaniu dzieci i młodzieży. - Szkoła i rodzina to są dwa środowiska, które muszą bardzo ściśle współpracować. Moje dzisiejsze wystąpienie dotyczy projektu międzynarodowego, w którym Społeczna Akademia Nauk bierze udział. Projekt ten ma na celu wspomóc szkołę w dojściu do rodziny. Szkoła jest instytucją, która poprzez dzieci może zdiagnozować problemy danej rodziny, a następnie jej pomóc – powiedział dr Adam Gogacz (SAN w Bełchatowie).

- Cieszę się, że konferencja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem jest z roku na rok rosnąca frekwencja. Gościmy dziś około 40 prelegentów z różnych uczelni z całego kraju. Warto podkreślić, że wygłoszone referaty zostaną opublikowane w opracowaniu pokonferencyjnym – podsumował Mirosław Olszewski, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie.

Konferencja odbyła się 17 września br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Justyna Pająk