Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Projekt „Firma z POWEREM!” jest realizowany  w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oferuje:

- dotacje na własną firmę - 23050,00 zł,

- comiesięczne wsparcie na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy - do 2600,00 zł netto/miesięcznie,

- szkolenia z zakresu: prowadzenia firmy, prawa i księgowości, biznesplanu, reklamy i negocjacji,

- stypendium szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Grupa docelowa projektu to 40 osób w wieku od 18 do 29 lat, które są:

- bierne zawodowo (studenci studiów stacjonarnych/niestacjonarnych lub osoby na urlopie wychowawczym)

lub

- bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia).

Osoby te:

  • mieszkają lub uczą się na terenie jednego z tych powiatów: bełchatowski, opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski

oraz

  • straciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.ppt.belchatow.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Nabór do projektu ruszy już wkrótce, dokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna w marcu 2021r.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zespół projektowy „Firma z POWEREM!”

tel. 881-551-200

email: power@ppt.belchatow.pl

Certyfikowana Konferencja dla przedstawicieli placówek oświatowych przed nami!

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować o pierwszej w tym roku konferencji organizowanej przez:

 Akademię Profilaktyki Kliniki Wolmed oraz Szkołę Podstawową im. A. Brandta w Kurnosie Drugim przy patronacie i współpracy organizacyjnej Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Klubu Aktywnego Pedagoga działających przy Społecznej Akademii Nauk Filii w Bełchatowie.

Konferencja organizowana jest pod hasłem

„Wpływ dorosłych na kształtowanie norm społecznych dzieci i młodzieży”.

Termin, w którym odbędzie się konferencja to 15 marca 2021 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej im. A. Brandta w Kurnosie Drugim (sala gimnastyczna).

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!

Zapisy dla studentów Filii Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie prowadzone są pod adresem mailowym belchatow@san.edu.pl.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Mały ZUS plus- nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek - zaproszenie na szkolenie

Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na bezpłatne szkolenie:

                       Mały ZUS plus- nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek 

Szklenie przeprowadzą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W trakcie szkolenia specjalista omówi m.in. :

  • warunki stosowania nowych zasad,
  • sposób wyliczenia limitu przychodu,
  • ustalenie okresu prowadzenia działalności,
  • okres opłacania składek na nowych zasadach,
  • wyliczenie podstawy wymiaru składek.

Szkolenie odbędzie się  on-line w czasie rzeczywistym,

w czwartek, 21 stycznia 2021 r.,

o godzinie 10:00 poprzez Webex

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Przyjmujemy wcześniejsze zapisy mailowe na adres: marta.markun@zus.pl 

do dnia 20 stycznia br. do godz. 14:00.  (w załączeniu formularz zgłoszeniowy)

 

Na godzinę przed startem szkolenia na Państwa maile zostanie wysłany link wejściowy.

„SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA - BEŁCHATÓW 2050”

 

Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej przy Społecznej Akademii Nauk Filii w Bełchatowie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w dyskusji nt:

 „SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA - BEŁCHATÓW 2050”

Bełchatów stoi przed historyczną szansą na głęboką transformację, związaną z odchodzeniem od węgla i poszukiwaniem nowych, bardziej zrównoważonych źródeł energii. Fundusze unijne przeznaczone na ten cel, mogą trwale wpłynąć na krajobraz społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy miasta i regionu. Wielkie wyzwanie przed jakimi stoją w tej chwili władze regionu, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i obywatele to przypomnienie sobie, że dobro regionu i jego przyszłość leżą tylko i wyłącznie w ich rękach. Tylko lokalna społeczność Bełchatowa i okolic może wypracować rozwiązania, które w pełni będą odpowiadać jej potrzebom. Aby tak się stało mieszkanki i mieszkańcy muszą jak najszybciej włączyć się w dialog o przyszłości swojego regionu.

Cykl webinarów ma na celu zgromadzenie przy jednym, wirtualnym stole różnych stron i wysłuchanie głosów osób i przedstawicieli instytucji znajdujących się w zasięgu zmian. Wydarzenia te służyć będą inicjowaniu dialogu i poszukiwaniu takich rozwiązań związanych z procesem transformacji, na których skorzystają wszystkie zaangażowane strony. Pomogą też nawiązać uczestniczkom i uczestnikom współpracę przy tworzeniu projektów, poprzez które miasto może starać się o wsparcie finansowe w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 

GOSPODARKA DLA KLIMATU – KIERUNKI INWESTYCJI I INNOWACJI W REGIONIE BEŁCHATOWSKIM

Moderacja:

prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wprowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz, Bełchatów 2050

Prelegenci:

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: „Rola zeroemisyjnych OZE w transformacji energetycznej i przemysłowej”

Lech Kaniuk, SunRoof, przedsiębiorca i inwestor: „Przyszłość to elektrownia wirtualna”

Grzegorz Jegier, doradca gospodarczy, twórca koncepcji Przedsięwzięcia Rozwojowe Gmin

LINK DO WYDARZENIA: ✦ 14 GRUDNIA 2020, GODZ. 12.00-13.30 / PLATFORMA TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDA5N2RlMzEtMGJmYi00OWVjLWEzZGQtYjRiYjhjMTdiM2Q0%40t hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb375449-8fa4-49e7-b1a0- 4c9ba9bd570a%22%2c%22Oid%22%3a%22bf874093-61e9-4192-838a-2959f73b00ce%22%7d

 

info: www.rig.pl

 
KN Klub Aktywnego Pedagoga Bełchatów
 
Nasi wykładowcy Paweł oraz Katarzyna Bukowscy zapraszają do wzięcia udziału w wprowadzonym przez siebie szkoleniu charytatywnym dla 5-letniej Wiktorii Krawczyk, która zmaga się z rakiem mózgu.
 
Szkolenie z Office 365 to spotkanie online przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dla każdego, kto chce wesprzeć szczytny cel.
Szkolenie jest bezpłatne, prosimy tylko o datek według Waszej woli na rzecz małej Wiktorii.
 
Więcej o szkoleniu:
 
 
Link do zrzutki:
 

Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej SAN Filia Bełchatów oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zaprasza wszystkich studentów SAN na szkolenie pn:

Zmiany Podatkowe w 2020/2021r. z uwzględnieniem JPK i spółek komandytowych. 

Zapisy: belchatow@san.edu.pl

 Dla studentów Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie szkolenie jest całkowicie BEZPŁATNE!

Zapraszamy na szkolenie (16-18.09.2020 r.) organizowane przez Społeczną Akademię Nauk Filia w Bełchatowie, Koło Naukowe Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej przy SAN oraz II LO im. Jana Kochanowskiego- trzydniowe szkolenie skierowane jest dla klas maturalnych i dotyczy  zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Temat szkolenia: „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz postępowanie w urazach”

Zapisy: belchatow@san.edu.pl

 ABK i KN Profilaktyki i Resocjalizacji SAN w Bełchatowie zaprasza na konferencję!

Szanowni Państwo!!

Akademickie Biuro Karier oraz Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji "Psychiatra przez przypadki" organizowanej we współpracy z Kliniką WOLMED, której druga edycja-w formie telekonferencji-odbędzie się w najbliższą sobotę 5 września. Wśród prelegentów są m.in. prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Gałecki i prof. zw. dr hab. n. med. Agata Szulc.

Udział w konferencji dla studentów Społecznej Akademii Nauk jest całkowicie  BEZPŁATNY!!

Zapisy prowadzone są na stronie: 

https://psychiatriaprzypadki.pl/rejestracja 

(Nr prawa wykonywania zawodu* studenci SAN wpisują 1111)

lub pod adresem mailowym: belchatow@san.edu.pl  
do 4 września 2020r.
 

Zapraszamy!!

Szanowni Studenci !!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, na którym tematem przewodnim będą „Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – Proces ich budowania w praktyce”.
Szkolenie organizowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia Klubu 500 – Łódź oraz Dyrekcję MENTOR S.A. Oddział w Łodzi przy wsparciu Społecznej Akademii Nauk, oraz Regionalnej Izby Gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 17:00 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 128/134 (Centrum Biznesowe Syngeria), bud. B, I piętro.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 23.09.2019 na adres e-mail: biuro@rigbelchatow.bai.pl.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!!