O kierunku

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami  funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
  • zarządzanie publiczne,
  • zarządzanie i marketing internetowy,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • sprzedaż i marketing internetowy,
  • zarządzanie logistyczne.

 

 

 

* specjalność w ramach kierunku Zarządzanie