Co po studiach?

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • domach pomocy społecznej
  • żłobkach, szkołach
  • hospicjach