Studia I stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Już od 320 zł za miesiąc

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji i prawa.
  • Certyfikowane szkolenie z samoobrony, zabezpieczenia imprez masowych (uprawnienia do pracy w ochronie).
  • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
  • Uprawnienia pedagogiczne.
  • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz w jednostkach terenowych.