Studia I stopnia

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Już od 310 zł za miesiąc

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Limit miejsc: 20 miejsc
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: nadkom. Sławomir Szymański e-mail: sszymanski@san.edu.pl

 

Zasady rekrutacji

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny
  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.