Studia I stopnia

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Już od 310 zł za miesiąc

Istotą tej specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, niezależnie od wieku, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Studia te przeznaczone są zatem dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia.

Specjalności

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - specjalność na kierunku Pedagogika

Dlaczego warto?

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują
 • Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych
 • Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki
 • Studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego
 • Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności
 • Są  naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich
 • Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning
 • Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 • Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą
 • Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki
 • Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy.Program współtworzą również pra Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców

Wykładowcy-praktycy

 • dr Waldemar Szymański – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Inspektor mgr Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi (doświadczony dowódca licznych operacji policyjnych i doświadczony manager)
 • Podpułkownik w st. spocz. mgr Cezary Łuczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Doświadczony oficer Służby Więziennej, wychowawca i terapeuta
 • Podinspektor mgr Arkadiusz Stawiarski – oficer Policji, psycholog, były wykładowca Szkoły Policji w Katowicach, autor publikacji z zakresu psychologii i prawa. Zainteresowania zawodowe: psychologiczne symptomy dot. wiarygodności zeznań świadków
 • Nadkomisarz mgr Sławomir Szymański – wieloletni funkcjonariusz pionu kryminalnego Policji, specjalista ds. prasowo-informacyjnych (oficer prasowy) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, trener w zakresie promocji Praw Człowieka oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści, koordynator programu Profilaktyka a Ty, profilaktyk, nauczyciel, autor publikacji w zakresie etyki policyjnej, profilaktyki i prewencji kryminalnej
 • Mgr Dariusz Nowak – doświadczony pedagog, wieloletni kurator sądowy, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi

Partnerzy kierunku

 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi
 • Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
 • Zakład Karny w Garbalinie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie
 • władze samorządowe i placówki oświatowe wszystkich szczebli

Współpraca obejmuje m.in.:

 • współorganizację przedsięwzięć profilaktycznych (kampanii profilaktycznych „Tydzień na rzecz bezpiecznego internetu”, „Superkampania Nie dla ćpania! Nie wciągnij własnego życia” i in.);
 • współorganizację wydarzeń naukowych (konferencji naukowych i sympozjów);
 • badania społeczne w zakresie pedagogiki, profilaktyki społecznej, prewencji kryminalnej i psychologii;
 • praktyki studenckie w jednostkach partnerskich.