Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia

Realizowane zagadnienia

 • Pedagogika ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza o systemie prawno–społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, służba więzienna, inspekcje i straże, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy alternatywnie blok zajęć z dziedziny umiejętności strzeleckich.
 • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej, prawa.
 • Certyfikowane szkolenie z samoobrony, zabezpieczenia imprez masowych (uprawnienia do pracy w ochronie).
 • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz w jednostkach terenowych.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji i prawa.
 • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz w jednostkach terenowych.