Powrót

Realizowane przedmioty

Realizowane przedmioty

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Plan studiów oprócz przedmiotów ogólnoakademickich obejmuje również przedmioty związane ze specjalnością między innymi takie jak:

 • Podstawy pracy socjalnej z metodyką.
 • Podstawy gerontologii.
 • Metodyka opieki paliatywnej.
 • Metody pracy z dzieckiem trudnym.
 • Instytucje i formy opieki i wsparcia społecznego.
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego.
 • Metodyka kształcenia dorosłych.
 • Wparcie rodzin z potrzebami opiekuńczymi.
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Pedagogika twórczości z animacją społeczno-kulturalną.
 • Elementy doradztwa zawodowego z metodyką.
 • Zarządzanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 • Projektowanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 • Wybrane aspekty pracy kuratora sądowego.
 • Etyka pracy opiekuna - wychowawcy.
 • Profilaktyka uzależnień.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Studenci są angażowani do projektów międzynarodowych. Otrzymują jako pierwsi ich rezultaty (np. materiały do pracy nauczycielskiej, podręczniki, najnowszą metodologię postępowania).
 • Studenci mają możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach metodycznych, otrzymują certyfikaty uczestnictwa, bogacąc swoje portfolio.
 • Studenci uczestniczą w warsztatach umiejętności pedagoga, uczą się też w jaki sposób budować własną karierę.
 • W ramach programu funkcjonuje blok przedmiotów kompetencji społecznych, gdzie studenci mogą nauczyć się zasad autoprezentacji i komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, ale również zdrowego żywienia.
 • Część zajęć odbywa się w formie projektowej, gdzie studenci samodzielnie muszą znaleźć rozwiązania zadanych problemów.