Powrót

Adresaci studiów

Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa. Żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych działających w obszarze bezpieczeństwa państwa chcący rozwijać swoje kompetencje.

Zarządzanie bezpieczeństwem to nowoczesny i atrakcyjny program kształcenia, umożliwiający wszechstronne, a zarazem specjalistyczne przygotowanie absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa:

Absolwent studiów I stopnia specjalności „zarządzanie bezpieczeństwem” będzie posiadał nowoczesną, utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności stwarzające możliwość:

  • ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych;
  • zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z kierunków ukończonych studiów preferowanych w procesie rekrutacji na studium oficerskie dla szeregowych i dla podoficerów w akademiach wojskowych;
  • ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej SZ RP lub o przyjęcie do studium oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu z przeznaczeniem do służby w jednostkach WOT;
  • aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
  • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa