Studia I stopnia

Zarządzanie logistyczne

Już od 320 zł za miesiąc

Absolwent specjalności Zarządzanie logistyczne będzie mógł podjąć obowiązki specjalisty i menedżera łączącego znajomość problematyki współczesnego rynku, konkurencji i globalizacji z zagadnieniami zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Kariera absolwenta tej specjalności może być związana z zarządzaniem organizacjami zarówno z sektora MSP, jak i przedsiębiorstwami dużymi, w których pojawiają się zagadnienia wymagające szerokiej wiedzy marketingowo - logistycznej. Absolwent będzie mógł zajmować samodzielne stanowiska menedżerskie, kierować komórkami specjalistycznymi w przedsiębiorstwach, jak również prowadzić własne przedsiębiorstwo.