Studia I stopnia

Zarządzanie logistyczne

Już od 320 zł za miesiąc

We współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie wiedzy interdyscyplinarnej pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C.

Celem studiów na specjalizacji Zarządzanie logistyczne jest kształcenie specjalistów, którzy będą potrafili dostosować własne decyzje zawodowe do zmieniających się warunków rynkowych, głównie w zakresie procesów logistycznych i obsługi klienta. Kształcenie na profilu Zarządzanie logistyczne jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego na umiejętności menedżerskie związane z budowaniem pogłębionej wiedzy o klientach i jednocześnie znajomością metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.