Studia I stopnia

Zarządzanie organizacjami

Już od 330 zł za miesiąc

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami  funkcjonującymi zarówno w sferze biznesowej jak publicznej bez względu na wielkość, rodzaj własności jak i formę organizacyjną. Zagadnienia omawiane na specjalności zapoznają studentów ze współczesnymi metodami i technikami zarządzania oraz zasadami tworzenia i wdrażania strategii organizacji. Studenci pozyskują wiedzę obejmującą problematykę zarządzania zmianami i wprowadzaniem innowacji organizacyjnych oraz zarządzania zespołami. Studenci mają możliwość pogłębiania specjalistycznej wiedzy (węższego profilowania swoich kompetencji, zgodnie z własnymi zainteresowaniami) w ramach prowadzonych przedmiotów i seminariów specjalizacyjnych:

  • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • zarządzanie przedsiębiorstwami,
  • zarządzanie w sektorze publicznym,
  • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.