Studia II stopnia

Diagnoza i terapia pedagogiczna NOWOŚĆ !!!

Co po studiach?

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach,
 • domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • urzędach pracy,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych,
 • innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną.

Wybór pedagogiki ze specjalnością Diagnoza i terapia pedagogiczna umożliwia pracę w zawodzie pedagoga, specjalisty/terapeuty lub pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju w:

 • placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły),
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju
 • gabinetach terapii pedagogicznej w instytucjach oświatowych oraz w organizacjach pozarządowych.