Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia

Program kształcenia w ramach profilu "Logistyka w Zarządzaniu" obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Wybrane zagadnienia realizowane w ramach moduł profilowego to:

 • Wprowadzenie do logistyki
 • Metody projektowania organizacji
 • Prawo w gospodarce
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Logistyka produkcji
 • Ekonomika transportu
 • Gospodarka magazynowa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • E - firma
 • Logistyka dystrybucji