Co po studiach?

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:

  • ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną;
  • udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej;
  • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Absolwent studiów na kierunku Prawo może podjąć pracę w organach władzy publicznej oraz w innych podmiotach, zwłaszcza w:

  • organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.
  • podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych
  • urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej
  • urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
  • podmiotach działających na rynku finansowym
  • podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ)
  • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego

Zdobywane uprawnienia

Na gruncie uzyskanej wiedzy i zdobytych umiejętności przyszli absolwenci będą mają możliwość przystąpić do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację.