O kierunku

Celem kształcenia na kierunku „Prawo” jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych i nauk pokrewnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy–praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program case study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce.

Dlaczego warto?

 1. Nowatorski model kształcenia studentów „law in action”
 2. Kontakt z wykładowcami–praktykami, którzy na co dzień wykonują odpowiednio zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza i radcy prawnego.
 3. Ukierunkowanie na praktykę, co umożliwia już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie
 4. Wywodząca się z prawa rzymskiego maksyma ius est ars boni et aequi pokazuje, że studia prawnicze to przyszłość, która zapewni Ci ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
 5. Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi
 6. Możliwość przystąpienia po studiach do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację
 7. Cyklicznie organizowane „Akademickie Forum Prawne” umożliwiające spotkanie z prawnikami–praktykami, rozwiązywanie kazusów, udział w rozprawach sądowych i przygotowaniu symulacji rozpraw.
 8. Możliwość realizacji studiów w krótszym czasie - np. 3,5 roku - dla absolwentów innych studiów (szczegóły - tutaj)

Wykładowcy-praktycy

 1. Dr hab. prof. nadzw. Justyna Zajdel - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa rodzinnego, prawa pracy.
 2. Dr W. Szymański – praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii.
 3. Dr P. Mikołajczyk - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego.
 4. Dr Agnieszka Korzeniowska Polak – radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego)
 5. Dr Paweł Sydor - praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii, logiki prawniczej, socjologii prawa.
 6. Dr Agata Kołodziejska - praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa.
 7. Dr Łukasz Domański - praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, zamówień publicznych.

 

 

 

*Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.