Studia II stopnia

Zarządzanie Bełchatów NOWOŚĆ !!!

Już od 390 zł za miesiąc

Czesne za I rok studiów:

  • studia niestacjonarne: 390zł x 12 m-cy (4680zł)

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

  • dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 100 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata za legitymację elektroniczną - 22 zł

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

  • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

  • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 
  • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź  Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres belchatow@san.edu.pl.