Co po studiach?

Absolwenci kierunku Fizjoterapia posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową
 • placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych.

Zakończenie studiów umożliwia również prowadzenie własnej działalności gospodarczej, np. praktyki fizjoterapeutycznej.

Nabywane uprawnienia

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjna dla dzieci i młodzieży
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo
 • placówkach sportowych: przychodniach sportowo - lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych