Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Sprawiedliwa Transformacja jest „nowym otwarciem” w historii rozwoju polskich gmin i regionów powęglowych, które mierzą się z procesami restrukturyzacji. Przynosi nowe szanse, perspektywy i możliwości rozwoju gmin, biznesu/podmiotów gospodarczych,  podmiotów społecznych: NGO’s.

Studia wychodzą naprzeciw aktualnym wyzwaniom, dlatego nastawione są na interaktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności w oparciu o konkretne przykłady, problemy, wyzwania, projekty. Słuchacze nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje, ale nabywają umiejętności kreowania rzeczywistości i przyszłości miast, gmin i regionu tworząc podczas studiów projekty aplikacyjne.

Zajęcia prowadzi kadra  wywodząca się:

  • Z instytucji pozyskujących środki oraz obsługujących projekty i programy lokalne, regionalne i międzynarodowe;
  • Z instytucji biznesowych, podmiotów gospodarczych państwowych i prywatnych;
  • Ze środowiska akademickiego zajmującego się m.in.: planowaniem strategicznym miast/gmin i regionów, partycypacja społeczną, transformacją energetyczną;
  • Z instytucji społecznych zajmujących się aktywizacją obywatelską, odpowiedzialnym przywództwem.

Studia nastawione są na budowanie kapitału relacyjnego, nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń i uczenia się poprzez działanie.

Praca dyplomowa ma charakter praktyczny, a jej temat dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy studiów z puli wypracowanych tematów istotnych z perspektywy transformacji gminy/regionu. Przygotowywana jest w zespole pod opieką tutora.