Powrót

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej z wykorzystaniem metod aktywizacji uczestników. Podczas zajęć wykorzystywane będą prezentacje multimedialne i projekcje filmowe. Praca studentów realizowana jest z elementami pracy warsztatowej, zarówno indywidulanej, jak i zespołowej.

Czas trwania studiów podyplomowych: 200 godz., 2 semestry

Projekt aplikacyjny -praca dyplomowa

Praca dyplomowa ma charakter praktyczny, a jej temat dobierany jest zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy studiów z puli wypracowanych tematów istotnych z perspektywy transformacji regionu. Projekt aplikacyjny wykonywany w grupach koncentruje się na aktualnych i kluczowych problemach nurtujących samorządy lokalne Ponadto projekt ma być odpowiedzią na wyzwania ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne. Poprzez realizacje projektów aplikacyjnych słuchacze nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje, ale mogą kreować rzeczywistość miast, gmin i regionu.

Zakres merytoryczny projektów aplikacyjnych - przykłady:

  1. Projektowanie konsultacji społecznych - zakres tematyczny, procedury, narzędzia
  2. Rozwój aktywności zawodowej i przedsiębiorczości w obszarze transformacji cyfrowej
  3. Kierunki rozwoju i zadania w zakresie transportu publicznego w regionie
  4. Kierunki rozwoju i zadania w zakresie edukacji w obszarze transformacji cyfrowej

Przygotowanie projektu aplikacyjnego:

  1. Praca w zespole 2-4 osobowym pod opieką naukową (promotorów spośród kadry)
  2. Wymiar godzinowy – 40 godz.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z obrony pracy dyplomowej jak również uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów (lub bloków) realizowane w ramach studiów.