Szkolenia

Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów

Jędrzej Szynkowski - Trener, psycholog, moderator Design Thinking, doradca zawodowy. Specjalizuje się w psychologii twórczości i technikach twórczego rozwiązywania problemów oraz wsparciu w planowaniu kariery – w tym w szkoleniach z zakresu LinkedIn i budowania wizerunku w sieci. Od 2013 roku tworzy i realizuje projekty z zakresu wspierania kreatywności dla biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni i samorządów lokalnych.

W ostatnich latach zaangażowany w promowanie podejścia Design Thinking w organizacjach oraz programy wspierające studentów i społeczników w rozwijaniu kluczowych kompetencji.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia doradztwa zawodowego i organizacji) i Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®. Jest certyfikowanym Moderatorem Design Thinking i uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji, rozwijających kompetencje trenerskie.

www.szynkowski.eu
linkedin/jedrzejszynkowski