Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 - LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY”

« wróć

W dniu 18 czerwca 2015 r. w Bełchatowie, w Miejskim Centrum Kultury odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 - LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY”, zorganizowana przez Katedrę Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Zamiejscowego w Bełchatowie i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas rozpoczęcia konferencji został odczytany list, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, skierował słowa uznania i przypomniał że „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” - co głosi jeden z głównych zapisów Konstytucji 3 Maja. Ten zapis jest fundamentem wszystkich działań przedstawicieli jednostek terytorialnych województwa łódzkiego.

Swoją obecnością zaszczycili Nas znamienici goście, Artur Ostrowski - Poseł na Sejm RP, Błażej Spychalski - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Grzegorz Gryczka - wicestarosta bełchatowski, Szczepan Chrzęst - Przewodniczący Rady Powiatu, insp. Karol Mielczarek - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie. Kompendium wiedzy o samorządności stanowiły wystąpienia poszczególnych samorządowców i prelegentów wśród których znaleźli się przedstawiciele świata nauki z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia.

Podczas obrad i wystąpień zaproszonych gości przypomniano, że samorząd terytorialny w Polsce przywrócono 25 lat temu. 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Następnie w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Obecnie mamy 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, a także 2478 gmin.

Konkluzją spotkania konferencyjnego jest stwierdzenie, że reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do Europy”. Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię, impuls modernizacyjny i przyczyniła się do podniesienia komfortu życia Polaków.