Aktualności

Pierwsza pomoc na piątkę!

« wróć

Pierwsza pomoc na piątkę!

W dniu 08.10.2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Bełchatowie oraz Firmę CAMETR we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk Filia w Bełchatowie.

W szkoleniu wzięło udział 30 osób, w tym również  nasi studenci.  W trakcie szkolenia kursanci pozyskali wiedzę o aspektach prawnych niesienia pomocy oraz  jakie są konsekwencje jej nieudzielenia. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej pod czujnym okiem profesjonalnych ratowników medycznych.

Szkolenie swoim zakresem obejmowało:

 • aspekt prawny i etyczny udzielania pierwszej pomocy
 • ogólne zasady bezpieczeństwa (zabezpieczenie i organizacja miejsca zdarzenia, zagrożenia, środki ochrony indywidualnej..)
 • apteczka pierwszej pomocy – wyposażenie
 • łańcuch ratunkowy
 • zasady powiadamiania służb ratunkowych
 • ocena przytomności
 • postępowanie w zadławieniu
 • omdlenie
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa: dziecka / osoby dorosłej
 • mechanizmy zatrzymania krążenia i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED).

Z wielką chęcią i zaangażowaniem jako uczelnia wspieramy takie wydarzenia, mając na uwadze edukowanie młodych ludzi szczególnie w tak ważnej tematyce.