Aktualności

Porozumienie o współpracy SAN i PGE GiEK S.A.

« wróć

To pierwsza prywatna uczelnia, która podpisała umowę o współpracę z PGE GiEK S.A. Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie, będzie kształcić kadry na potrzeby koncernu.

Wydziały, które będą od nowego roku akademickiego ukierunkowane pod potrzeby PGE to głównie kierunki techniczne, finanse, rachunkowość oraz logistyka. PGE GiEK S.A. ze swojej strony proponuje pomoc uczelni w różnych obszarach. Wspieranie bezpośredniego kształcenia, staże czy stypendia. Najlepsi studenci będą mieli realną szansę na znalezienie zatrudnienia w PGE GiEK S.A.

Źródło: ebelchatow.pl