Aktualności

Poszukiwany wychowawca na pełny etat w Bełchatowie!

« wróć

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko:

 wychowawcy

Miejsce Pracy – Hufiec Pracy w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19 A, pok.107

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  1,0 etatu od miesiąca sierpnia 2021r.

Poszukujemy wychowawców z pasją. Nasza organizacja ze szczególną troską podchodzi do młodzieży defaworyzowanej, niosąc pomoc w wychodzeniu z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych. Do tego rodzaju pracy potrzebne jest zarówno kierunkowe wykształcenie, jak również predyspozycje osobowościowe, chęć niesienia pomocy, empatia i zaangażowanie. Zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane pracą na rzecz młodzieży.

Oczekujemy:

 • realizacji procesu wychowania;
 • współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników, pracodawcami;
 • rozwijania zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, turystycznych i krajoznawczych wśród uczestników hufca;
 • przygotowania uczestników do udziału w różnego rodzaju konkursach i imprezach kulturalnych
  i sportowych;
 • kontroli i analizy wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży;
 • wykonywania innych zadań statutowych OHP zleconych przez przełożonych.

Wymagamy:

 • wykształcenia wyższego – kierunki: pedagogika, socjologia, psychologia;
 • praktyki na podobnym stanowisku – mile widziane;
 • doświadczenie zawodowe – mile widziane;
 • predyspozycji do pracy z młodzieżą;
 • obowiązkowości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
 • niekaralności, potwierdzonej przez Krajowy Rejestr Karny.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w sektorze publicznym;
 • pracę w prestiżowej organizacji z tradycjami;
 • satysfakcję z pracy na rzecz młodych ludzi;
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

CV i list motywacyjny należy przesłać drogą mailową na adres: kadry@lodz.ohp.pl  do dnia 15.07.2021 r.

Osoba do kontaktu – Anna Samołówka tel. (42) 636 54 37

Uwaga! 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000)”.