Społeczna Akademia Nauk Filia w Bełchatowie
(budynek ZSP nr 1) 
ul. Czapliniecka 96 
97-400 Bełchatów
Tel.: +48 44 788 46 22

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

E-mail: 

Studenci: studentbelchatow@san.edu.pl
Biuro: belchatow@san.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem związanych z tym obostrzeń sanitarnych oraz systematycznie zwiększającą się ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

  1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w dniach od 17 października 2020 r. do odwołania będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
  2. Kształcenie na odległość będzie odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z aktualnym planem zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

Społeczna Akademia Nauk dążyła do prowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć w Kampusach Uczelni, jednak po konsultacjach z Inspektoratem Sanitarnym, zasięgnięciu szeregu opinii medycznych, w związku z aktualną pogarszającą się sytuacją epidemiczną, zostaliśmy zmuszeni do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W momencie, kiedy zaistnieje możliwość bezpiecznego powrotu na Uczelnię i prowadzenia zajęć w bezpośrednim kontakcie w budynkach SAN, zajęcia powrócą do pierwotnie planowanej formy. Na bieżąco należy sprawdzać informacje przekazywane przez Władze uczelni.


Jeżeli sprawa wymaga pojawienia się interesanta w Dziekanacie Filia Bełchatów, prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania interesantów w budynkach Społecznej Akademii Nauk:

 1. Dla uniknięcia kolejek i gromadzenia się interesantów w budynkach, wymaga się, aby interesanci (studenci, absolwenci, kandydaci na studia, itp.) uprzednio umawiali się telefonicznie lub mailowo, na wizytę w działach administracyjnych uczelni. 

2. Na wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej. Jeśli Twoja sytuacja wymaga obecności opiekuna lub innej osoby, przed wizytą uprzedź o tym pracownika.

3. Podczas wizyty miej zakryte usta i zachowaj wymaganą odległość 1,5 m od pracownika.

4. Przy drzwiach znajdziesz płyn do dezynfekcji rąk, użyj go przy wejściu – nawet jeśli masz założone rękawiczki jednorazowe.

5. Strefa dla interesantów może być oddzielona od strefy biurowej przesłoną ochronną z pleksi, z opcją możliwości przekazania dokumentów.

6. Dodatkowo w Twoim zasięgu będzie znajdował się pojemnik przeznaczony na dokumenty, które będziesz zostawiał na uczelni.

7. Środki piśmiennicze wykorzystywane przez interesantów leżą w specjalnym pojemniku i są dezynfekowane po każdym użyciu.

8. W działach administracyjnych jednocześnie może przebywać ograniczona liczba interesantów – w zależności od powierzchni biura. Przed wejściem do każdego pomieszczenia biurowego znajduje się informacja o maksymalnej liczbie interesantów. Jeśli wchodząc zobaczysz, że w pomieszczeniu znajduje się już dozwolona liczba osób, zaczekaj przed wejściem. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości – 1,5 m od innych.

9. Interesanci, którzy przejawiają objawy chorobowe (np. katar, kaszel, itp.) nie będą obsługiwani.

 

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 w Filii Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie.