Jakie dokumenty muszę złożyć aby zapisać się na studia?

Wykaz wszystkich niezbędnych do ukończenia procesu rekrutacji dokumentów znajdziesz w zakładce wymagane dokumenty. 

Gdzie znajduje się i w jakich godzinach pracuje [...]?

Wszystkie informacje dotyczące adresów i godzin pracy poszczególnych biur i działów znajdziesz w zakładce kontakt.

Gdzie znajdę swój dziekanat?

Wszystkie Dziekanaty znajdują się w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 (parter).

Dziekanat Wydziału Zarządzania:
(pok nr 4)

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Zarządzanie

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:
(pok nr 8)

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Filologia angielska
 • Stosunki międzynarodowe
 • Socjologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Praca socjalna
 • Administracja
 • Prawo

Dziekanat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki:
(pok nr 8)

 • Fizjoterapia
 • Zdrowie publiczne
 • Informatyka
 • Geodezja i kartografia
 • Grafika
Gdzie mogę odebrać legitymację studencką i od kiedy?

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie kierunkowym od 30 września 2017 roku. 

Potrzebuję zaświadczenia o podjęciu/kontynuowaniu nauki.

Jeśli jesteś studentem stosowne zaświadczenie otrzymasz w swoim Dziekanacie.
Zaświadczenie o przyjęciu na studia – potwierdza otrzymanie statusu studenta i wydawane jest po rozpoczęciu roku akademickiego.

Jeżeli jesteś kandydatem, który dopiero co złożył wszystkie dokumenty na studia i potrzebujesz zaświadczenia jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, Biuro rekrutacji wyda Ci zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia - potwierdza fakt spełnienia wszystkich wymogów formalnych związanych ze złożeniem dokumentów do celów rekrutacji na studia.

Kiedy pojawią się informacje dotyczące stypendiów?

Informacje na temat udzielenia pomocy materialnej na bieżący rok akademicki pojawią się w Strefie Studenta w październiku. Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów i wniosków otrzymasz w Dziekanacie swojego kierunku.

Kiedy odbędzie się mój pierwszy zjazd?

Harmonogram zjazdów znajdziesz w Organizacji roku akademickiego, która znajduje się w Strefie Studenta oraz Informacjach praktycznych. 

Zjazdy A i B - co to za różnica?

Studenci studiów niestacjonarnych zostali podzieleni na dwie grupy (A i B), których zajęcia odbywają się naprzemiennie. Wykaz kierunków na danym zjeździe znajdziesz w Organizacji roku akademickiego.

Gdzie znajdę plan zajęć dla mojego kierunku?

Plany zajęć dla studentów dziennych i zjazdu A będą dostępne po 25 września, a dla zjazdu B po 30 września. Pozostałe potrzebne informacje znajdują się w Strefie Studenta bez konieczności logowania.

Na planie niektóre zajęcia są podzielone linią, co to oznacza?

Prostokąt na planie zajęć jest podzielony na pół:
Zajęcia z górnej części prostokąta odbywają się w pierwszej połowie pierwszego semestru.
(zjazdy od 1 do 4), a zajęcia z dolnej części odbywają się w drugiej połowie pierwszego semestru (zjazdy od 5 do 8) – chyba, że podane są konkretne zjazdy.
Podział prostokąta nie oznacza, że zajęcia w górnej części trwają 45 minut a w dolnej części również 45 minut – są to normalne półtoragodzinne zajęcia.

Do jakiej grupy zostałem przydzielony?

Podział na grupy znajdziesz w zakładce Strefa Studenta. Dla studentów dziennych i zjazdu A będzie on dostępny po 25 września, a dla zjazdu B po 30 września.

Chcę zmienić grupę w której jestem, jak to zrobić?

Zmiana grupy jest możliwa tylko wtedy, gdy w drugiej grupie znajdzie się ktoś, kto będzie się mógł z Tobą zamienić. Razem zapraszamy Was do dziekanatu, który pomoże wam dokonać zmiany.

Gdzie znajduje się Strefa Studenta?

Strefa Studenta znajduje się na stronie www.lodz.san.edu.pl  w zakładce Studenci. 

Kiedy uzyskam dostęp do Strefy Studenta?

Dostęp do Strefy Studenta jest możliwy od połowy września dla osób, które złożyły komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji. Z reguły dostęp jest przyznawany w ciągu tygodnia od złożenia ostatniego dokumentu (również potwierdzenia wpłaty).

Jak mam się zalogować do Strefy Studenta?

Logowanie następuje według wzoru:

login: pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko, np.: Jan Kowalski – w loginie należy wpisać: JKowalski (w przypadku nazwisk dwuczłonowych, wpisujemy oba nazwiska wielką literą z myślnikiem, np. Anna Kowalska-Nowak – w loginie należy wpisać AKowalska-Nowak)
hasło: pięć ostatnich cyfr nr PESEL

Logowanie dla studentów obcokrajowców:

login: pierwsze litery imienia i całe nazwisko
hasło: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia

Wpisuję prawidłowo login i hasło i mimo tego nie mogę się zalogować do Strefy Studenta, dlaczego?

Upewnij się, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji oraz dokonałeś wszystkich opłat.
Jeśli zapisywałeś/aś się na krótko (tydzień) przed rozpoczęciem zajęć, możesz być jeszcze nie uwzględniony/na. Jeżeli wszystko z dokumentami i opłatami jest w porządku, zgłoś się do Biura Rekrutacji.

Jak wygląda opłata czesnego za studia?

Czesne płatne jest w miesięcznych ratach lub jednorazowo w kasie lub na konto uczelni. W przypadku jednorazowej wpłaty przysługuje rabat w wysokości 50 zł do ogólnej kwoty czesnego za każdy z góry opłacony semestr.

Kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę za czesne?

Kandydaci na semestr zimowy do 25 września 2017 r. (za miesiąc październik)
Kandydaci na semestr letni do 25 lutego 2017 r. (za miesiąc marzec)

Kolejne raty płatne są do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność.

Na jaki numer konta mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, wpisowe, opłatę za legitymację i pierwsze czesne?


BANK MILLENNIUM SA O/Łódź  Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Kolejne czesne płatne jest na indywidualne konto przypisane dla każdego studenta. Numer konta znajdziesz po zalogowaniu do Strefy Studenta.

Co umieścić w tytule przelewu?

W tytule przelewu należy ująć:

 • za co wnosimy opłatę np.: czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja,
 • podać nazwisko, imię, kierunek, tryb (stacjonarny, niestacjonarny) i stopień studiów (I, II lub jednolite magisterskie),
 • jeżeli płacisz czesne w ratach – numer raty,
 • jeżeli płacisz czesne jednorazowo – „opłata jednorazowa”.
Jakie są dostępy do sieci Wi-Fi?

Dostępy do sieci Wi-Fi to:
login: 4student
hasło: sanstudent