Powrót

Informacje organizacyjne

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

STUDIA STACJONARNE:

I semestr /zimowy/ 

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2019 roku do 7 lutego 2020 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2019 r. i trwają do 24 stycznia 2020 r.
 3. Dni Rektorskie – 31 październik 2019 r.
 4. Wakacje zimowe - od 23 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 10 lutego do 21 lutego 2020 r.

II semestr /letni/

 1. Semestr letni trwa od 17 lutego do 30 września 2020 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 17 lutego 2020 r. i trwają do 5 czerwca 2020 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 9 do 14 kwietnia 2020 r.
 4. Letnia sesja egzaminacyjna - od 8 czerwca do 19 czerwca 2020 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 14 do 30 września 2020 r.

Od 20 czerwca do 14 września 2020 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH

 

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Zjazdy A 

Zjazdy A 

1. 5/6.X

1. 22/23.II

2. 19/20.X

2. 7/8.III

3. 16/17.XI

3. 21/22.III

4. 23/24.XI

4. 4/5.IV

5. 7/8.XII

5. 25/26.IV

6. 14/15.XII

6. 16/17.V

7. 11/12.I

7. 30/31.V

8. 25/26.I

8. 06/07.VI

9. 8/9.II (E)

9. 27/28.VI (E)

10. 15/16.II (E)

10. 4/5.VII (E)

11. 10.II-1.III (P)

11. 14-30.XI (P)

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

I semestr (zimowy)

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2018 roku do 9 lutego 2019 roku.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2018 r. i trwają do 27 stycznia 2019 r.
 3. Dni Rektorskie – 2 listopad 2018 r,
 4. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.
 5. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 11 lutego do 24 lutego 2019 r.

II semestr (letni)

 1. Semestr letni trwa od 18 lutego do 30 września 2019 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 18 lutego 2019 r. i trwają do 9 czerwca 2019 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 18 do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Dni Rektorskie - 2 maj 2019 r.
 5. Letnia sesja egzaminacyjna - od 10 czerwca do 23 czerwca 2019 r.
 6. Sesja poprawkowa - od 16 do 30 września 2019


Od 24 czerwca do 15 września 2019 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki.
  

ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH SEMESTR ZIMOWY - ZJAZDY A
1 20/21.X
2 27/28.X
3 17/18.XI
4 24/25.XI
5 8/9.XII
6 12/13.I
7 19/20.I
8 2/3.II
9 16/17.II (E)
10 23/24.II (E)
11 18.II-3.III (P)

 

  ZJAZDY DLA STUDIÓW ZAOCZNYCH SEMESTR LETNI - ZJAZDY A
1  2/3.III
 16/17.III
 30/31.III
 13/14.IV
 11/12.V
 18/19.V
 1/2.VI
 15/16.VI
 29/30.VI (E)
10 6/7.VII (E)
11 16-30.IX (P)

 

Uwaga! Organizacja roku akademickiego może ulegać zmianom przed rozpoczęciem roku akademickiego, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w soboty i niedziele (z reguły co dwa tygodnie).
Liczba zjazdów w semestrze: 10
Zajęcia odbywają się w godzinach między 8:00 a 20:00 (dokładne terminy i godziny wynikają z planu zajęć dla każdego kierunku).

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia – studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.

Czas trwania:

 • licencjackie – 6 semestrów (3 lata)
 • inżynierskie – 7 semestrów (3,5 roku)
Studia II stopnia – magisterskie

Studia drugiego stopnia– studia, na które są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 4 semestry (2 lata)
 • 3 semestry (1,5 roku), tylko dla absolwentów studiów inżynierskich na kierunkach informatyka oraz geodezja i kartografia.
Studia jednolite magisterskie

Studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania:

 • 10 semestrów (5 lat)
Gdzie odbywają się zajęcia?


Zajęcia, odbywają się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 3 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć, który dla każdego kierunku jest wysyłany na adres e-mail każdego studenta najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

Dodatkowe informacje

Legitymacja studencka

Każdy student otrzymuje legitymację studencką, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zniżek ustawowych oraz innych zniżek dla studentów SAN.
Można ją odebrać w Dziekanacie (ZSP nr.3 w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96).