Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna – 100 zł

Opłata wpisowa:

 • Wpisowe dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł (PROMOCJA - sprawdź
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Opłata za legitymację elektroniczną – 22 zł

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA - sprawdź
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA - sprawdź

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
 • BANK MILLENNIUM SA Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

Numer konta do wpłat dla osób zapisujących się na studia podyplomowe:

 • PKO BP SA | Oddział w Łodzi 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja@san.edu.pl

Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:

1.Imienia i nazwiska

2.Miesiąca, za który została dokonana wpłata

3.Numeru legitymacji LUB Kierunek i tryb studiów

4.W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek, opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

 

Przykład nr 1 : Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia

Przykład nr 2 : Jan Kowalski, Zarządzanie st.I, opłata rejestracyjna/opłata za legitymację studencką

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT CZESNEGO W REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (I ROK STUDIÓW)

Administracja

Studia I stopnia 

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 300zł x 12 m-cy (3600zł)
  • II rok - 350zł x 12 m-cy (4200zł)
  • III rok - 400zł x 10 m-cy (4000zł)
Fizjoterapia

Studia jednolite magisterskie

 • niestacjonarne:
  • I rok - 460zł x 12 m-cy (5520zł)
  • II rok - 480zł x 12 m-cy (5760zł)
  • III rok - 500zł x 12 m-cy (6000zł)
  • IV rok - 550zł x 12 m-cy (6600zł)
  • V rok - 500zł x 12 m-cy (5000zł)

Studia II stopnia 

 • studia niestacjonarne: 
  • I rok - 550zł x 12 m-cy (6600zł)
  • II rok - 660zł x 10 m-cy (6600zł)
Pedagogika

Studia I stopnia 

 • studia stacjonarne: 
  • I rok - 320zł x 12 m-cy (3840zł)
  • II rok - 340zł x 12 m-cy (4080zł)
  • III rok - 400zł x 10 m-cy (4000zł)
 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 310zł x 12 m-cy (3720zł)
  • II rok - 340zł x 12 m-cy (4080zł)
  • III rok - 400zł x 10 m-cy (4000zł)

Studia II stopnia 

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 310zł x 12 m-cy (3720zł)
  • II rok - 380zł x 10 m-cy (3800zł)

 

Pielęgniarstwo

Studia I stopnia

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 410zł x 12 m-cy (4920zł)
  • II rok - 410zł x 12 m-cy (4920zł)
  • III rok - 490zł x 10 m-cy (4900zł)
Zarządzanie

Studia I stopnia

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 320zł x 12 m-cy (3840zł)
  • II rok - 340zł x 12 m-cy (4080zł)
  • III rok - 400zł x 10 m-cy (4000zł)

Studia II stopnia

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 340zł x 12 m-cy (4080zł)
  • II rok - 410zł x 10 m-cy (4100zł)