Opłaty 2021/2022

Opłaty za studia

 

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

 

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 12-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

 • dla kandydatów z UE*, cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł 0 zł dzięki Grantowi Rekrutacyjnemu!
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - 800 zł 0 zł dzięki Grantowi Rekrutacyjnemu!

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

* Obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele krajów: Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Rosja, Ukraina, Uzbekistan.

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):

a) 12 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia.
b) 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację) należy uiścić na jedno z kont bankowych uczelni:

 • PKO BP SA Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
 • BANK MILLENNIUM SA Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

Numer konta do wpłat dla osób zapisujących się na studia podyplomowe:

 • PKO BP SA | Oddział w Łodzi 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres belchatow@san.edu.pl

Bardzo prosimy o umieszczanie w tytule przelewu:

1.Imienia i nazwiska

2.Miesiąca, za który została dokonana wpłata

3.Numeru legitymacji lub Kierunek i tryb studiów

4.W przypadku opłaty rejestracyjnej bądź za legitymację studencką należy posługiwać się przykładem nr 2 (imię, nazwisko, wybrany kierunek, opłata rejestracyjna/za legitymację studencką)

 

Przykład nr 1 : Jan Kowalski, Marzec 2011, 985651 LUB Jan Kowalski, Marzec 2011, Administracja I stopnia

Przykład nr 2 : Jan Kowalski, Zarządzanie st.I, opłata rejestracyjna/opłata za legitymację studencką

 

Opłaty za studia - 2021/2022

Administracja

Studia I stopnia 

 • studia niestacjonarne:
 •  I rok - 330zł x 12 m-cy (3960zł)
 • II rok - 350zł x 12 m-cy (4200zł)
 • III rok - 420zł x 10 m-cy (4200zł)
Pedagogika

Studia I stopnia 

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 320zł x 12 m-cy (3840zł)
  • II rok - 350zł x 12 m-cy (4200zł)
  • III rok - 410zł x 10 m-cy (4100zł)

Studia II stopnia 

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 330zł x 12 m-cy (3960zł)
  • II rok - 430zł x 10 m-cy (4300zł)

 

Zarządzanie

Studia I stopnia

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 330zł x 12 m-cy (3960zł)
  • II rok - 350zł x 12 m-cy (4200zł)
  • III rok - 410zł x 10 m-cy (4100zł)

Studia II stopnia

 • studia niestacjonarne:
  • I rok - 400zł x 12 m-cy (4800zł)
  • II rok - 500zł x 10 m-cy (5000zł)