Powrót

Promocje na rok akademicki 2020/2021

PROMOCJE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studia to inwestycja w przyszłość, ale nie każda inwestycja musi wiązać się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 • jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN 
 • jako Student SAN możesz skorzystać z promocji na czesne za studia

Sprawdź promocje i zapisz się już dziś! 

AKTUALNE PROMOCJE

 • REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

1.Promocja 0 zł WPISOWEGO

Zapisując się na wybrany kierunek studiów I i II stopnia
do dnia 30.06.2020, płacisz 
0 zł 400 zł (oszczędzasz 400 zł)*

Kandydat otrzymuje zniżkę w opłacie wpisowego, jeśli:

 • w okresie objętym promocją założy i aktywuje indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem: rekrutacja.san.edu.pl oraz dokona pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty nadania indywidualnego numeru rachunku bankowego wniesie opłaty kwalifikacyjne oraz dostarczy komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

Kandydat ponosi jedynie koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

 

2.Promocja dla MATURZYSTÓW

Promocja dla tegorocznych maturzystów - 0 zł za rekrutację

Maturzysto, zapisując się na wybrany kierunek studiów I stopnia nie płacisz za rekrutację (oszczędzasz 500 zł)*

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł
 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

Maturzyści ze świadectwem dojrzałości wydanym w dniu 11.08.2020, są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty wpisowego, jeżeli:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem: rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • następnie w terminie do dnia 18.08.2020 włącznie dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

* Tegoroczny maturzysta ponosi jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

 

3.Promocja dla ABSOLWENTÓW

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia w Społecznej Akademii Nauk są zwolnieni z opłaty wpisowego przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, absolwenci, którzy kończą studia I, II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w roku 2020, zwolnieni są dodatkowo z opłaty rejestracyjnej, jeżeli do 15.07.2020 r. dokonają zapisu na studia.

Absolwenci SAN, którzy ukończyli studia w 2020 roku są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej oraz wpisowego*

 • 0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej do 15 lipca
 • dla broniących się we wrześniu – 0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej przy pełnym zapisie w dniu obrony

Absolwenci SAN z lat wcześniejszych**

 • 0 zł wpisowego do końca rekrutacji

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

* Absolwenci SAN z 2020 roku przy zapisie na studia do 15 lipca lub w dniu obrony we wrześniu ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.
** Absolwenci SAN z lat wcześniejszych ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

 

4.Promocja „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę
 • 100 zł za każdą kolejną osobę

* Promocja trwa do 15 października 2020 roku.

 

5.Promocja w trakcie DNI OTWARTYCH

Podczas Dni otwartych obowiązuje promocja 0 zł wpisowego:

 • osoby uczestniczące w Dniu Otwartym realizowanym na terenie uczelni lub w formie on-line zwolnione są z opłaty wpisowej przy zapisie na studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021.
 • warunkiem zwolnienia z opłaty wpisowej jest wypełnienie formularza kontaktowego podczas stacjonarnego Dnia Otwartego lub zapis na Dzień Otwarty on-line w formie przesłania formularza bądź dostarczenia go do Dziekanatu.
 • promocja trwa przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 i obejmuje wszystkie Dni Otwarte ogłoszone na stronie belchatow.san.edu.pl, przy których zapisano informację o obowiązywaniu promocji.

6. Promocja 50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

 

7.Promocja RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

 

8.Promocja przy jednorazowej wpłacie za SEMESTR lub ROK STUDIÓW

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02
** jednorazowo za cały rok studiów do 25.09

 

9.Zniżka dla RODZIN WIELODZIETNYCH

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

 

10. Promocja dla osób przenoszących się z innych Uczelni

Promocja wpisowego - 50 zł przy przeniesieniu się z innej Uczelni

Przenosząc się z innej Uczelni na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dnia 31.07.2020 roku, płacisz tylko 50 zł 400 zł (oszczędzasz 350 zł) 

Kandydat otrzymuje zniżkę w opłacie wpisowego, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie komplet wymaganych dokumentów oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów.

 Procedura przeniesienia się z innej Uczelni

 

 

Regulaminy promocji dostępne są w Dziekanacie.