Rekrutacja 2019/2020

Nabór na rok akademicki 2019/2020 w Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie prowadzony będzie 
od 6 maja 2019 roku do 30 września 2019 roku.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które do dziekanatu dostarczą komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Dziekanacie, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Dziekantu).

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór na rok akademicki 2019/2020:

  • Administracja – studia I stopnia (niestacjonarne)
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia (niestacjonarne)
  • Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • Pedagogika – studia I stopnia (niestacjonarne) i II stopnia (niestacjonarne)
  • Pedagogika resocjalizacyjna - studia I stopnia (niestacjonarne)
  • Pielęgniarstwo - I stopnia (niestacjonarne)
  • Prawo – studia jednolite magisterskie (niestacjonarne)
  • Zarządzanie – studia I stopnia (niestacjonarne) i II stopnia (niestacjonarne)

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe z możliwym dofinansowaniem do 80%: www.belchatow.podyplomowe.san.edu.pl

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu

  • Clark University – studia Master
  • Studia MBA+Master