Aktualności

SAN oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości -wspólna deklaracja

« wróć

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy iż Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało nowym  partnerem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dzięki podpisanemu porozumieniu studenci oraz absolwenci SAN uzyskują  dostęp do narzędzi umożliwiających rozwój ich kompetencji, potencjału  oraz możliwości wykorzystywania zewnętrznych programów pomocowych  (sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Porozumienie umożliwi realizację praktyk i staży studenckich oraz  skuteczne przeprowadzenie badań naukowych pod okiem praktyków Krajowego  Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości porozumienie parafowała Pani Dyrektor Agnieszka First, ze strony Społecznej Akademii Nauk Pan Mirosław Olszewski-Dyrektor  Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.