Aktualności

Sieć Badawcza Łukasiewicz kolejnym partnerem SAN

« wróć

W dniu 25 marca 2021 r. Społeczna Akademia Nauk oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa podpisały porozumienie o współpracy w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, biznesowych, kulturalnych oraz gospodarczych w zakresie m.in. geoinżynierii, inżynierii materiałowej, włókiennictwa grafiki projektowej z zachowaniem otwartości również na inne obszary w zależności od wzajemnych zainteresowań i potrzeb.

Podpisane porozumienie reguluje również ogólne kwestie związane z podejmowaniem wspólnych inicjatyw, m.in. w zakresie możliwości odbywania praktyk studenckich, wzbogacania programów nauczania, wsparcia merytorycznego studentów piszących prace dyplomowe, a także promocji obydwu instytucji.

Z ramienia uczelni porozumienie podpisał Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym mgr Mirosław Olszewski, natomiast ze strony Instytutu Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji dr Jakub Pietkiewicz.