Aktualności

Społeczna Akademia Nauk partnerem seminarium organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych

« wróć

Społeczna Akademia Nauk partnerem seminarium organizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych!

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Przysiółku Kresy w Parznie koło Bełchatowa odbyło się seminarium poświęcone wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim. 
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie kwalifikacji w jednym rejestrze. Bezpośrednią korzyścią wynikającą z systemu jest możliwość szybkiego przekwalifikowania się lub uzyskania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, a przede wszystkim dopasowanie kwalifikacji posiadanych przez pracowników do bieżących, zgłaszanych i opisywanych przez pracodawców potrzeb na rynku pracy w regionie. 
Seminarium zostało zorganizowane przez IBE, a głównymi partnerami przedsięwzięcia byli: Fundacja Przekraczać Granice oraz Społeczna Akademia Nauk. 
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawców, edukacji - w tym m.in. Społecznej Akademii Nauk, Fundacji Przekraczać Granice, Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku, Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku i wielu innych. Było to pierwsze seminarium poświęcone tej tematyce w powiecie bełchatowskim, kolejne edycje – dedykowane dla przedsiębiorców, instytucji rynku pracy i edukacji - planowane są już od września 2019 r.